top of page

Aktuálna ponuka:

Celková plocha k predaju cca 109.000 m2


Štúdia počíta s plochou pre komerciu, respektíve občiansku vybavenosť a s plochou pre bývanie


Štruktúra zastavanosti sa môže, v súlade s územným plánom, modifikovať podľa zámeru investora.


Ponuka je otvorená, je možné rokovať aj o menších celkoch.

 


Stav projektu:

Celé rozvojové územie 109.000 m2 je v územnom pláne zahrnuté v kategórii A3 tzn.: polyfunkčné plochy centra mesta – bývanie v hromadnej zástavbe a občianska vybavenosť. Index zastavanosti je 45%


Pre celú prvú etapu (komerčná zóna cca 9.000 m2) je vydané platné územné rozhodnutie.


Prebieha proces stavebného povolenia pre výstavbu novej predajne LIDL. Jedná sa o pilotnú stavbu. Realizácia od 3Q 2022


Prebieha príprava pre rekonštrukciu centrálnych inžinierskych sietí a komunikácií. Predpokladaná realizácia 2-3Q 2022

Kotva in
bottom of page